Algemene voorwaarden

 

 

Op alle overeenkomsten met Met Caracter, mondeling of schriftelijk, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing: