Privacy verklaring

 

 

Op alle overeenkomsten met Met Caracter, mondeling of schriftelijk, is de volgende privacy verklaring van toepassing: